Advokaadibüroo Urge asutas 1993. aastal vandeadvokaat Leo Urge.
Suure osa büroo senisest tööst on moodustanud klientide esindamine kohtutes tsiviil- ja haldusmenetluses.

Asusin büroosse tööle 1999. aastal, siis hakkasime nõustama kliente lisaks siseriiklikule õigusele ka EL õiguse valdkondades eesti- ja inglise keeles.

Advokaadibüroo kliendid on mitmed Eesti ja välismaa äriühingud, füüsilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud.

Alates 1993. aastast on Advokaadibüroo Urge esindanud kliente edukalt keerulistes ôigusvaidlustes äriôiguse, ühinguôiguse, asjaôiguse, perekonnaôiguse, energeetika- ja pärimisasjade valdkondades.

Paljud välismaa kliendid usaldavad mind nii ôigusnôustaja kui usaldusisikuna Eesti asjaajamistes. Esindan kliente volikirja alusel äritehingutes, aktsionäride ja osanike üldkoosolekutel, pankades ja suhtluses kôigi kolmandate isikutega.

Minu büroo on minu kliendi kindlus!