Olen Anneli Urge, holistiline õigusnõunik.
Lisaks ôigusnôustamisele olen klientidele usaldusisikuks
ning pakun psühholoogilist tuge.

Nõustan kliente varalistes küsimustes ühinguõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse ja pärimisõiguse valdkonnas.Pika töökogemuse põhjal tean, et kohtuvaidlused loovad osapooltele uusi konflikte ja palju vaimset ning füüsilist pinget. Olen veendunud, et väga palju vaidlusi saab lahendada rahumeelselt, osapoolte soove ja vajadusi arvestavate läbirääkimiste ja kokkulepete kaudu. 
Täna ongi minu töö prioriteediks nôustada kliente vôimalikke vaidlusi ennetama. Ôigusvaidlustes aitan saavutada klientide jaoks parima lahenduse konstruktiivsete läbirääkimiste pidamise ja eetiliste kohtuväliste kokkulepete saavutamise teel.