Advokaadibüroo Urge asutas 1993. aastal vandeadvokaat Leo Urge. Praegu töötab büroos kaks oma valdkonna spetsialisti, kes omavad kahekümne aastast töökogemust. Osutame õigusabi ning pakume juriidilisi teenuseid kõigis peamistes õigusvaldkondades. Oleme keskendunud eelkõige äriõigusele, võlaõigusele, asjaõigusele, perekonnaõigusele ja haldusõigusele. Advokaadibüroo Urge töötajatel on mitmekülgne praktika ka tööõiguses, pankrotiõiguses ja Euroopa Liidu õiguses. Suure osa meie tööst moodustab klientide esindamine kohtutes tsiviil-ja haldusmenetluses.

Advokaadibüroo kliendid on Eesti ja välismaa äriühingud, ka füüsilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Vastavalt asjaoludele ning kliendi soovile toimub õigusalane nõustamine eesti, inglise ja vene keeles. Tänu headele koostöösidemetele välisriikide advokaatidega on võimalik advokaadibüroo Urge kliente nõustada ka välismaa seadustega seonduvates küsimustes või osutada kliendile õigusabi väljaspool Eestit.